واحد پروژه های خاص(Special Projects)

طراحی و ساخت خطوط رنگ و پوشش بهینه

گروه صنعتی عالی فام پوشش پارس با توجه به نیازهای جدید، خطوط رنگ بهینه را طراحی و به مرحله ساخت رسانده است.

از مزایای این خطوط، کاهش چشمگیر فضای اشغالی توسط خط رنگ، کاهش مصرف انرژی، افزایش سطح اتوماسیون، عدم نیاز به عایق و گردش هوای گرم در کوره پخت رنگ در این سیستم می باشد.

این گروه صنعتی با مطالعه در نیازهای جدید و با توجه به افزایش بهای انرژی و رقابت پذیری محصولات تولیدی، خود را موظف می داند که با طراحی های جدید، در رفع مشکلات و کمبودها کوشا بوده و تجهیزات مناسب را برای تولیدات جدید ارائه نماید.