رنگ پودری الکترواستاتیک(Paints)
دلایل استفاده از رنگ پودری الکترواستاتیک

1-  عدم آلودگی برای محیط زیست.
 رنگ پودر آماده برای مصرف می باشد، یعنی اینکه به رنگ پودری هیچ حلالی مانند بنزین و تینر اضافه نمی گردد.
2-  بعلت نداشتن حلالهای آتش زا خطر آتش سوزی وجود ندارد.
3- مسئله آسیب محیط زیست وجود ندارد.
برخلاف پاشش رنگ مایع که حداقل 50% پرت در بردارد رنگهای اضافه در کارخانجات با فن، آب، آبشارهای رنگ و یا از طریــــق اگزوز کردن به خارج از محیط کارخانه انتقال مییابد که این موضوع علاوه بر در برداشتــن هزینه اضافه برای کارخانه سبب صدمه زدن به محیط زیست اطراف کارخانه هم می گردد.
4-  به سلامت افرادی که با رنگ پودری کار می کنند صدمه وارد نمی گرد(تمیز کردن مواد رنگی از پوست خود در پاشش رنگ مایع مستلزم استفاده از مواد نفتــی می باشد که علاوه بر افزایش هزینه باعث ضرر به قسمتهای پوستی مورد تماس می گردد.)
5- تـــولیدات را سریعتـــر می نماید
در رنگ پودر جسم سریــعا" بعد از پاشش میتواند به کوره وارد گردد که از لحاظ جا و کاهش طول نقاله مقرون به صرفه می باشد .
6-  در رنگ پــودری اشتباهات ناشی از پاشش قابل رفع می باشد
در رنگ پودری قطعات و نقاطــی که اشتباها" پاشش گردیده اند را میتوان بوسیله هوا گرفتن برروی قطعه تمیز نمود ولی در رنگ مایع قطعه بایستی توسط رنگ بر تمیز گردد.
7-  99.8% از رنگ پـــودر قابل استفاده است
در سیستمهای پاشش رنگ پودری شرکت فقط 0.2% از رنــگ پرت میگردد که چیزی در حدود صفر میباشد در نتیجه با یک کیلوگرم رنگ پودری 10 الی 14 متر مربع را می توان پوشش نمود (حداقل60 میکرون) ولـی در رنگ مایع بعلت برخورداری از 50% مواد نفتی که بخار می گردد و پرت رنگی که وجود دارد با یــک کیلوگرم رنگ 7 مترمربع با 20 الی 30 میکرون پوشش میگردد .
که این خود در کارخانه ها رقمی بسیار زیاد از لحاظ تفاوت مالـــــی بوجود می آورد که خود در عرض 1 الی 2 سال کل هزینه دستگاههای رنگ پودری را با هزینه پرت رنگ جوابگو می باشد.
برای مثال در کارخانه ای که دارای سرعت نقاله ای برابر با 3 متـر در دقیقه میباشد و در روز 1000 عدد یخچال را رنگ می زند تفاوت مالی استفاده از رنگ پــــودر نسبت به رنگ مایع در سال حدود 150.000.000  تومان می باشد.(طبق آمار شرکت GEMA)
8- انـــــرژی کمتـــــری مصرف می گردد
9-  به سیستم تهویه هـوای ضعیفتــــری احتیاج است
10-  به سیستم اطفـــای حریــــق احتیاج نمی باشد..
11-  متخصص و تعداد کارگر کمتری لازم است
رنگ پودری علاوه بر کیفیت بالا از سیستم پاشــــش آسانـی هم برخوردار میباشد ولیکن رنگ مایع احتیاج به کارگر متخصص در این زمینه را داشته تا از شره کردن رنگ جلوگیـــری نموده و سطح یکنواختی را حاصل نماید . در سیستم پودری پرسنل بدون تخصص هم میتواند با این سیستم کار نماید.    
12-  آسان بودن بسته بندی و کاهش هزینه آن
13- احتمال نشستن گرد و خاک برروی قطعه کمتر می باشد
14-  پوشش با کیفیت بــــالا
بنا به خاصیت چسبندگی و ضخامت بیشتر در رنگ پودری نسبت به رنگ مایع قطعه رنگ شده در مقابل ضربه خراشیدگی مواد شیمیائی تغییرات آب و هوائی و زنگ زدگی از خود مقاومت بیشتری نشان می دهد .
طبق تستهای متعدد انجام گرفته مشاهده می گردد که عمر متوسط رنگ پودر به رنگ مایع چند برابر می باشد .
15- قطعه پس از رنگ پودر قابل خمش و  برش می باشد.(به این شرط که قطعه مورد نظر قبل از رنگ عاری از هر گونه مواد چرب و کثیفی بوده باشد.)
16-  سرویس و نگهداری دستگاهها آسانتر بوده و از هزینه کمتری برخوردارمی باشد

17- بالا بودن عمر انبارداري و ذخيره آن

 18-  زمان کمتر برای پوشش دهی: در پوشش های پودری با یک بار پاشش رنگ، لایه ها با ضخامت دلخواه و سطحی یکنواخت حاصل می شود. پوشش پودری به عنوان پوشش های تک لایه بکار می روند و قطعه مورد نظر فقط یک بار وارد اتاقک رنگپاشی می گردد و یکبار از کوره عبور می کند و بدین ترتیب در فضا و زمان لازم برای کاربری صرفه جویی می شود

19- کاهش قطعات مرجوعی: بسیاری از شرکت های تولیدی که طی سال های اخیر خط رنگ آمیزی قطعات خود را از رنگ مایع به پودری تغییر داده اند، اذعان می دارند که گاهی تا 15 درصد از محصولاتی که با رنگ های مایع رنگ آمیزی شده بودند، به علت داشتن ایراد رنگ مرجوع می شدند، حال آنکه این نسبت در مورد رنگ پودری تا 1%کاهش پیدا کرده است

معرفی رنگ های پودری الکترواستاتیک
پوشش های پودری
پوشش های پودری عبارت اند از: پودر رزین اپوکسی، پیگمنت و چند ماده افزودنی دیگر که همگی در مخلوط کن هایی با تیغه Z شکل و یا آسیاب گلوله ای مخلوط و همگن می گردیدند.